Fikk litt tid til overs etter ett oppdrag fra Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, så vi produserte en kort historie om den kjente veistrekningen Atlanterhavsveien.


Sjanger:
Short 
story

THE ATLANTIC OCEAN ROAD