Oppdrag fra Friluftsrådet


K2 Filmproductions AS og Friluftsrådet har inngått et samarbeid hvor K2 skal produsere filmsnutter rundt en viktig problematikk, nemlig maritim forsøpling.

Gjennom en kort kampanje og 2 litt lengre filmsnutter skal K2 produsere innhold som skal dekke, opplyse og bevisstgjøre folk på plastproblematikken vi står ovenfor. Prosjektet er i regi av Friluftsrådet som ønsker å vise/dokumentere et av deres satsingpunkter.

Forrige uke var det ryddeaksjon av plast flere steder på Nordmøre. Vi fulgte aksjonen på Smøla med «Plastjegerne» Sivert Holberg og Mona Hegglund i spissen. Det ble ei meget innholdsrik og ikke minst lærerik uke. Det var flott og se engasjementet rundt saken, men trist og se realiteten i maritim forsøpling.

Filmene er i etterarbeidsfasen, så følg med!

Siste innlegg